Hoe ziet een dagtabel berekening eruit?

Wanneer een werknemer halverwege een periode begint met werken of zijn dienstverband beëindigt, moet de dagtabel voor de loonheffing worden toegepast. Daarmee wordt voorkomen dat de werknemer alle loonheffingskortingen van die periode dubbel ontvangt (bijvoorbeeld bij een andere werkgever).

Het loon voor de loonheffing wordt door het aantal loondagen gedeeld om het tabelloon voor 1 dag te bepalen. Bij dit bedrag wordt de loonheffing opgezocht in de witte dagtabel van de belastingdienst. Het gevonden bedrag wordt met het aantal loondagen vermenigvuldigd.

 

Berekening:

Loondagen 10
Heffingsloon € 1500,--
Dagwaarde € 150,--
  €1500 / 10 dagen
Loonheffing bij €150.-- € 32,70
gebaseerd op een werknemer jonger dan AOW leeftijd, met loonheffingskorting, dagtabel 1 januari 2022
Totaal Loonheffing € 327,-
  10 dagen × € 32,70

De dagtabel is ook van invloed op de berekening van de SV premies en de ZVW.