Waarom krijg ik de melding dat de WGA premie er niet is?

WGA premie van toepassing

De WGA premie is onderdeel van de Sociale Verzekeringspremies (SV premies). Bij bepaalde inkomenscodes is er geen verzekeringsplicht voor de SV premies en hoeven deze premies niet aan te staan.

Dit is bijvoorbeeld zo bij een Directeur/Grootaandeelhouder, een doorwerkende AOW'er of een stagiair. Wanneer je de juiste inkomenscode selecteert, worden de premies automatisch uit gevinkt.

De WGA premie mag voor maximaal 50% van de premie verhaalt worden op de werknemer. Ook wanneer de premie niet verhaalt wordt, laat je de WGA premie aangevinkt staan bij het werknemer deel. SalarFusion geeft een waarschuwing wanneer de WGA premie uit gevinkt wordt, terwijl er wel verzekeringsplicht is.

Eigenrisicodragerschap WGA premie:

Wanneer je eigenrisicodrager bent, laat je de premies aangevinkt staan.

Wanneer via de werkgever 'Verloningsinstellingen - Loontechnisch' is aangeven dat je eigenrisicodrager bent, worden de premies worden niet geïnd, maar wel de verzekeringsplicht doorgegeven in de loonaangifte.