Bepaling periodeloon bij een indienstdatum gedurende de periode

In Salarfusion wordt het periodeloon bij een indienstdatum gedurende de periode altijd bepaald op basis van het rooster.

De factor is dus werkelijk gewerkte uren volgens rooster gedeeld door werkelijk uren volgens rooster bij volledige maand in dienst * periodeloon.

Een voorbeeld:

Een werknemer treedt in dienst op 10 januari 2022 en werkt van maandag tot en met vrijdag, 8 uur per dag.

Het periodeloon bedraagt 2000 euro.

In januari is het loon dan: 

Volgens rooster is: 16 dagen * 8 uur = 128.

Bij volledige maand in dienst is dit: 21 * 8 uur = 168.

128/ 168 * 2000 = €1523,81 euro