Hoe verwerk ik een partner van de DGA?

Werknemers die aangemerkt worden als 'Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA' bij 'Verloningsinstellingen'- 'Loonaangiftegevens, hebben inkomenscode 15, maar zijn niet verzekerd voor de SV/VV premies. Ook de indicatie 'Verzekerd ZW'  ('Verloningsinstellingen'- 'Loonaangiftegevens) moet op Uit staan. De ZVW Bijdrage dient wel aangevinkt te worden, net zoals bij de DGA het geval is.

De ZVW Bijdrage kan eventueel (zie het handboek Loonheffingen voor meer informatie) wel vergoedt worden met de standaard vergoeding, via de 'Loonelementen'.