Hoe verwerk ik echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA?

Werknemers die aangemerkt worden als 'Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA' bij 'Verloningsinstellingen'- 'Loonaangiftegevens, hebben inkomenscode 15, maar zijn niet verzekerd voor de SV/VV premies. Ook de indicatie 'Verzekerd ZW'  ('Verloningsinstellingen'- 'Loonaangiftegevens) moet op Uit staan.
Selecteer de juiste ZVW. 

De ZVW Bijdrage kan eventueel (zie het handboek Loonheffingen voor meer informatie) wel vergoedt worden met de standaard vergoeding, via de 'Loonelementen'.