Hoe bereken ik de SV-Premies over het nog niet betaalde vakantiegeld?

De reservering van SV-premies over het nog niet betaalde vakantiegeld is als volgt te benaderen: 

Maak een belaste premie aan via de werkgever - verloningsinstellingen - premies, die alleen door de werkgever wordt afgedragen. Neem als percentage voor deze premie een totale schatting aan percentage werkgeverskosten voor de reservering (bijvoorbeeld als u gemiddeld 15% aan werkgeverslasten kwijt bent voor de SV-premies dus 15%) en vermenigvuldig dit met 8%. In genoemd voorbeeld dus 15% x 8% is 1,2%.

 De premie moet verder aangezet worden over brutoloon, en u dient enkel de premiecomponenten aan te vinken die ook in de opbouw van het vakantiegeld zelf zitten. Het vakantiegeld zelf mag in deze premie niet worden aangevinkt.

 Zo krijgt u een min of meer reële schatting van de werkgeverskosten voor de premies over vakantiegeld. Deze zal terugkomen op zowel de journaalpost als op de werkgeverskosten, maar niet in de verdere loonberekening omdat het een werkgeverspremie betreft. De premie moet natuurlijk wel aangezet worden in tabblad 'Premies' van de werknemer.

Houdt u er verder in uw boekhouding nog wel rekening mee dat de premies uiteindelijk bij de uitbetaling wel daadwerkelijk berekend worden en dat de werkgeverskosten op de premies over vakantiegeld op dat moment dus dubbel zijn gereserveerd. Tegenboeking moet afgehandeld worden via de financiële administratie en kan niet via SalarFusion.