Waar kan ik de Whk-percentages invoeren in SalarFusion?

Kleine werkgevers

 • Ga naar 'Verloningsinstellingen' - 'Loontechnisch'
 • Zet 'Werkgever type WHK' op 'Klein'

Indien je de WGA-premie voor 50% wilt verhalen op de werknemer, volg dan de onderstaande stappen.

 • Ga naar 'Verloningsinstellingen' - 'Premies'
 • Open de WGA premie
 • Ga naar tabblad 'Percentage
 • Wijzig de percentages
 • Klik op 'Opslaan'

Grote of middelgrote werkgevers

 • Ga naar 'Verloningsinstellingen' - 'Loontechnisch'
 • Zet 'Werkgevertype WHK' op 'Middel/groot'

Je moet in dit geval namelijk de percentages die je ontvangt van de Belastingdienst zelf invoeren. Dit doe je door onderstaande stappen te volgen.

 • Ga naar 'Verloningsinstellingen' - 'Premies'
 • Open de WGA of ZW-flex premie
 • Ga naar tabblad 'Percentage
 • Klik op de onderste +
 • Vul startdatum van de premie in
 • Vul de percentages in
 • Klik op 'Opslaan'