Hoe verwerk ik een uitkering bij overlijden?

Aan deze uitkering zijn criteria verbonden waaraan voldaan moet worden.
Je vindt deze in het Handboek loonheffingen. In cao's kunnen aanvullende regelingen beschreven zijn.

Op Systeem- of Werkgeverniveau voeg je via menu 'Verloningsinstellingen' - 'Loonelementen', een nieuwe onbelaste vergoeding voor de uitkering toe.