Hoe bepaal ik het jaarloon?

Grondslag reservering aanpassen
  • Ga naar menu 'Verlonings instellingen' - 'Loongegevens' op werkgeversniveau.
  • Klik op 'Bepaal jaarloon werknemers'
  • Selecteer de werknemers waarvoor het jaarloop bepaald moet worden
  • Klik daarna op 'Bepalen' om de jaarlonen te tonen
  • Klik op 'Definitief' om de jaarlonen op te slaan.

Voor de bepaling van het jaarloon zonder gegevens uit voorgaand jaar wordt gebruik gemaakt van de periodeloongegevens die op werknemersniveau zijn ingegeven. De berekening wordt op de volgende manier uitgevoerd: 'Periodeloon' x 'Aantal periodes' x '1,08'

Let op! Hierbij worden overige loonelementen niet meegenomen. Dit betreft dus een schatting van het jaarloon.


Het bijzonder tarief staat op 0%, hoe kan dit? Het bijzonder tarief staat op 0% wanneer er geen jaarloon is ingevuld of wanneer het jaarloon minder dan 10.698 is en de loonheffingskorting aan staat. Dit kan aangepast worden via Verloningsinstellingen Fiscaal op werknemersniveau.