Hoe kan ik het jaarloon automatisch bepalen bij een werknemer?

  • Ga naar menu 'Verlonings instellingen' - 'Fiscaal'
  • Klik op de knop 'Bepaal jaarloon', het jaarloon wordt nu gevuld
    Indien je hiervan wil afwijken, wijzig dan het jaarloon.
  • Klik op 'Opslaan

Voor de bepaling van het jaarloon zonder gegevens uit voorgaand jaar wordt gebruik gemaakt van de periodeloongegevens die op werknemersniveau zijn ingegeven.
De berekening wordt op de volgende manier uitgevoerd: 'Periodeloon' x 'Aantal periodes' x '1,08'

Let op! Hierbij worden overige loonelementen niet meegenomen. Dit betreft dus een schatting van het jaarloon.