Waar moet ik rekening mee houden bij het handmatig toevoegen van een premie

De meeste (cao) premies worden door SALAR Software meegeleverd in SalarFusion.
Toch kan het voorkomen dat je een eigen regeling gebruikt of zelf een premie wil definiëren.

Om de premie goed in te kunnen stellen, is informatie nodig over het premiepercentage, de grondslag waarover de premie berekend moet worden, eventuele franchise en minimum/maximum grondslagen. Meestal is deze informatie te vinden in het premiereglement of in een premie circulaire.

Handmatig toevoegen van premies

Je kunt zelf een premie toevoegen op zowel Systeemniveau (de premie kan dan toegewezen worden aan meerdere werkgevers) of op Werkgeversniveau.

  • Open de werkgever
  • Ga dan naar 'Verloningsinstellingen'
  • Gevolgd door 'Premies'
  • Bij 'Overige premies' voeg je een premie toe door op het plusje te klikken
  • Kies voor 'Premie'
  • Klik in het slider scherm wat geopend wordt
  • Vervolgens klik je weer op het plusje, om zelf een premie toe te voegen
Algemeen

In dit scherm geef je de naam van de premie in, of er een werkgever en/of werknemersdeel van toepassing is en of de premie op basis van een bedrag of percentage ingevoerd wordt. Wanneer gekozen wordt voor 'Bedrag per dag' of 'Bedrag per periode' verdwijnen sommige tabbladen. Hieronder zijn deze gemarkeerd met een *.

In dit scherm geef je ook aan of er loonheffing over de premie berekend moet worden. Bij premies die vrijgestelde aanspraken zijn (bv pensioenregelingen), kies je hier voor 'Nee'.
 

Herberekenen

Geef hier aan of de premie moet worden herberekend. Dit geldt alleen als er al berekeningen zijn gedaan met deze premie. Als herberekenen is geselecteerd kunnen de percentages worden aangepast op het percentage scherm in deze premiewizard. De herberekening beslaat de eerste tot en met de geselecteerde periode van het fiscale jaar. Het verschil tussen de vorige en de huidige berekening wordt verrekend in de geselecteerde periode.

Let op: Wanneer er een digitale pensioenaangifte van toepassing is op een premie, dan wordt deze in de meeste gevallen meegeleverd en raden we af om een zelf een premie te definiëren. Krijg je van de helpdesk te horen dat de premie toch zelf aangemaakt moet worden, dan kan in dit scherm ook aangeven worden naar welke Pensioenadministrateur aangeleverd moet worden en welke product kenmerken en varianten gebruikt moeten worden.
 
Grondslag *
Hoe wordt de grondslag bepaald?

Hier kan aangegeven worden of de grondslag elke periode opnieuw bepaald wordt of dat er een specifieke periode is waarna gekeken moet worden (dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het een premie is die op basis van 'grondslag eerste berekening' bepaald moet worden.)
 

Wordt de periodegrondslag omgerekend naar fulltime grondslag?

Wordt de premie aan de hand van het deeltijdpercentage herrekend naar een grondslag op basis van een fulltime dienstverband.
 

Wordt de periodegrondslag omgerekend naar een jaarbedrag?

Wordt de premie herrekend naar een jaarbedrag op basis van het aantal periodes in het jaar (12 of 13).
 

Wordt VCR toegepast bij de grondslagberekening?

Moet er herrekening plaatsvinden op basis van de Voortschrijdend cumulatief rekenmethode, deze herrekening wordt standaard toegepast bij de SV premies en kan soms ook voorgeschreven staan in de reglementen van andere premies.
 

Percentage *
Is het percentage afhankelijk van het tijdvak?

Wanneer je hier voor 'Ja' kiest, wordt een optie zichtbaar waarmee bij het invoeren van het percentage het tijdvak aan gegeven kan worden.
 

Is de premieplicht afhankelijk van de leeftijd van de werknemer?

Hiermee stel je een start en/of eindleeftijd in voor de inning van de premie.
 

Bedrag
Is de premieplicht afhankelijk van de leeftijd van de werknemer?

Met deze optie heb je de mogelijkheid om op basis van verschillende leeftijden, aparte regels voor de premie toe te voegen

Is het Premiebedrag afhankelijk van een loontijdvak?
Franchise Minimum Maximum *
Is de franchise afhankelijk van de leeftijd van de werknemer?

Met deze optie heb je de mogelijkheid om op basis van verschillende leeftijden, aparte regels voor de franchise toe te voegen

Met welk soort dagen wordt de franchise/minimum/maximum berekend?

Hier kan een selectie gemaakt worden uit verschillende dagbepalingen zoals bv SV dagen, kalenderdagen en gemiddelde dagen.

Wordt er gerekend met uren?

Deze optie zorgt ervoor dat het mogelijk wordt op een regel bij de Franchise, Minimum en Maximum toe te voegen op basis van uren, en niet alleen dag, periode en jaar. De franchise wordt dan bepaald op basis van een uurwaarde.

Wordt er gerekend met een absoluut jaarbedrag?

Deze optie zorgt ervoor dat de jaarfranchise evenredig verdeelt wordt over de periodes in een jaar, waardoor er ook rekening gehouden wordt met een maximum aan franchise per periode. Dit voorkomt dat de franchise voor het einde van het jaar 'opgebruikt' is, door extra gewerkte uren gedurende het jaar.

Met het plusje kunnen regels voor franchise, minimum en maximum toegevoegd worden, op basis van Dag, Periode en Jaar. We raden aan om voor alle drie een regel toe te voegen.

Financieel

Hier kunnen grootboeknummers toegevoegd worden voor de premie, zodat deze apart getoond kan worden op de journaalpost.

Toewijzen

Met deze optie kan de premie standaard toegewezen worden aan elke nieuwe dienstbetrekking die wordt aangemaakt. Ook kun je hier werknemers selecteren waarbij de premie toegevoegd moet worden.

* Deze schermen zijn niet zichtbaar wanneer er op het tabblad Algemeen gekozen wordt voor het aanmaken van een premie op basis van een bedrag.