Hoe verwerk ik RVU regelingen, zoals bv de Zwaarwerkregeling van cao Vervoer?

De RVU regelingen die aangeleverd moeten worden in een Uniform Pensioenaangifte bestand (UPA) zijn standaard aanwezig bij de premies van de desbetreffende CAO's, ook is bij fondsen gekozen om de percentages voor de RVU regelingen op te nemen in de Sociaal fonds premies.  Voor overige RVU regelingen kunt u zelf een premie aanmaken op Werkgever of Systeemniveau. Informatie voor het instellen vindt u op de websites van de Fondsen zelf. Hieronder is een voorbeeld opgenomen voor de Zwaarwerkregeling van de cao Vervoer:

Om de Zwaarwerkregeling  te kunnen verwerken in SalarFusion, voegt u een nieuwe zelf te definiëren premie bij de werkgever toe (Deze kan dan ook altijd bij andere werkgevers gebruikt worden). U gaat hiervoor naar "Verloningsinstellingen"- Premies, en klikt op het plusje bij Overige premies, vervolgens kiest u voor Premie.

Deze premie heeft alleen een werkgeverdeel en de grondslag is het SVW loon.

Bij de kerncijfers van pensioenfonds vervoer vindt u de actuele percentages.