Wat doe ik bij het overnemen van een administratie?

 

Wanneer een werkgever gedurende het jaar overgaat naar een andere accountant, dan zijn er meestal al loonaangiftes ingestuurd door het oude kantoor. 

We adviseren om de reeds gemaakte loonberekeningen zo exact mogelijk na te maken, eventuele fouten neem je ook over. Vervolgens genereer je de aangiftes die al gedaan zijn, zonder ze in te zenden. Kies hiervoor 'Actie 2 - alleen genereren'.

De helpdesk kan daarna deze gegenereerde aangiftes handmatig op 'Verzonden' zetten zonder dat deze verstuurd zijn. U stuurt een mail naar support@salar.software onder vermelding van loonheffingsnummer en naam van de werkgever.

Daarna kun je de berekeningen eventueel terugzetten en corrigeren. De correcties worden dan automatisch met de eerstvolgende aangifte meegenomen.