Waarom kan ik geen premie toevoegen?

Wanneer je een premie wil toevoegen aan een werknemer en dit lukt niet, is deze premie waarschijnlijk al toegewezen aan deze werknemer maar in een andere periode. Je lost dit als volgt op:

Premie verwijderen en toevoegen in juiste periode
  • Je opent via de premie op werkgeversniveau via 'Verloningsinstellingen' - 'Premies'.
  • Hier kan je controleren vanaf welke datum de premie actief is per werknemer.
  • Daarna open je desbetreffende periode bij de werknemer
  • Ga naar 'Verloningsinstellingen' - 'Premies' en klik op het prullenbakje naast de premie.
  • Als dit is gedaan kan je de premie opnieuw toevoegen in de juiste periode.