Hoe wordt het uurloon in SalarFusion bepaald?


Je vindt het uurloon van de werknemer in de werknemer via het menu 'Periode gegevens' - 'Loongegevens'.

Naast 'uurloon op basis van' vind je de instelling waarmee het uurloon wordt berekend. Deze instelling is op werkgever- en werknemerniveau te wijzigen via menu 'Verlonings instellingen'- 'Instellingen'. 

Met bovengenoemde instelling worden de 'uren berekening uurloon' bepaald. De eenvoudige manier om hiermee het uurloon te berekenen is: periodeloon / (uren berekening uurloon) = uurloon  

Hoe deze instelling 'uren berekening uurloon' wordt berekend wordt onderaan in dit artikel uitgelegd. 
Voor de exacte berekening van het uurloon kun je deze instelling even vergeten.

De berekening is wel afhankelijk van de instelling 'uurloon op basis van'. De exacte berekening van het uurloon per instelling: 

Berekening uurloon
260 dagen/261 dagen 
Uurloon = Fulltime jaarloon / uren per jaar 
Fulltime jaarloon = fulltime loon * aantal periodes in het jaar
Uren per jaar = Dit is afhankelijk van de instelling 260 of 261. Zie hieronder voor toelichting. 

260 dagen
Uren per jaar = aantal weken * fulltime cao uren per week
Voorbeeld: 52 * 40 = 2080 uren per jaar

261 dagen
Uren per jaar = (aantal weken * fulltime cao uren per week) + (fulltime cao uren per week / aantal dagen met uren in rooster)
Voorbeeld: (52 * 40) + (40 / 5) = 2088

Werkelijke dagen
De berekening van het uurloon met de instelling 'werkelijke dagen' is in 1 formule weer te geven: 
Uurloon = (periodeloon * aantal periodes) / (werknemer roosteruren in een jaar1)

Aan de hand van het werknemer rooster wordt door SalarFusion uitgerekend hoeveel uur de werknemer in het jaar werkt. In 2019 zijn er 53 dinsdagen, dus worden de uren van dinsdag met 53 vermenigvuldigd en de andere uren met 52.

Uren berekening uurloon
De formule voor de weergave 'uren berekening uurloon' is ook afhankelijk van de instelling 'uurloon op basis van'.
260 en 261 
Uren berekening uurloon = (Fulltime uren per dag x 260 of 261) / aantal periodes * deeltijdpercentage  

Werkelijke dagen
Uren berekening uurloon = (werknemer roosteruren in een jaar1)/ 12

Aan de hand van het werknemer rooster wordt door SalarFusion uitgerekend hoeveel uur de werknemer in het jaar werkt. In 2019 zijn er 53 dinsdagen, dus worden de uren van dinsdag met 53 vermenigvuldigd en de andere uren met 52.