Hoe pas ik een speciale categorie toe?

In uitzonderlijke situaties is het nodig om een Speciale categorie toe te passen bij de berekening.

Speciale categorieën zijn een vorm van herleidingsregels voor het bepalen van de loonheffing en de verzekeringsplicht.

Instellen speciale categorie
  • Open de betreffende werknemer
  • Ga naar 'Verloningsinstellingen - Loonheffingen'
  • Selecteer onder 'Loonheffingskorting' de juiste speciale categorie

De regelingen worden aangeduid met een letter en een omschrijving, bv A. Uitsluitend premieplichtig.

Let op: Sommige speciale categorieën lijken een oplossing te bieden voor de verwerking van bepaalde inkomenscodes, zoals bv bij de verloning van een Directeur/Grootaandeelhouder (inkomenscode 17), en de categorie B. Uitsluitend belastingplichtig. Dit is echter niet de bedoeling, op deze manier worden er namelijk geen VV premies berekend.
Speciale categorieën mogen alleen gebruikt worden in overleg met de Belastingdienst.