Lijst van premies op basis van primo berekening

CAO lijst

De volgende cao's bevatten premies die berekend worden op basis van de primo of grondslag eerste berekening methode:

 • Ambulancezorg
 • Apotheken
 • Architectenbureaus
 • Banden- en wielerbranche
 • Besloten Busvervoer
 • Carosseriebedrijf
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Gemaksvoedingindustrie
 • Gezondsheidscentra
 • Goud- en Zilvernijverheid
 • Graanbe- en verwerkende bedrijven (Molenaars)
 • Grafimedia
 • Groothandel in aardappelen, groenten en fruit
 • Groothandel in aardappels
 • Groothandel in eieren
 • Groothandel in levensmiddelen, zoetwaren, tabak en/of tabaksproducten
 • Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf
 • Handel in bouwmaterialen
 • Houthandel
 • Houtverwerkende industrie
 • Huisartsenzorg
 • Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologie branche
 • Isolatiebedrijf
 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Kunst educatie
 • Metaal en Electrotechniek
 • Metaalbewerkingsbedrijf
 • Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven
 • Mode- Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Textielindustrie)
 • Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven
 • Orgelbouw
 • Overig goederenvervoer te land en in de lucht
 • Overig personenvervoer te land en in de lucht
 • Partikulier kaaspakhuisbedrijf
 • Pluimveeverwerkende industrie
 • Reisbranche
 • Tandartsassistenten
 • Tandtechniek Zorg
 • Tankstations en wasbedrijven
 • Taxivervoer
 • Technisch Installatiebedrijf
 • Technische groothandel
 • Tehuizen en gezondheidszorg
 • Tentoonstellingsbedrijven
 • Toneel en Dans
 • Verblijfsrecreatie en zweminrichtingen
 • Verf- en Drukinkt Industrie
 • Versvlees
 • Vleeswarenindustrie
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • Woondiensten
 • Zeilmakerijen, Dekkledenvervaardiging, Dekkledenverhuur, Scheepstuigerijen en de Scheepsbenodigdhedenhandel