Jaarovergang

Het jaar 2024 is nu beschikbaar. We adviseren je om bij bestaande werkgevers de jaarovergang wizard pas te voltooien wanneer de laatste berekening voor 2023 definitief is. De berekening is in 2024 nog geblokkeerd, deze wordt eind december/begin januari vrijgegeven.

Wil je een werkgever niet meer in het nieuwe jaar zien?
Stel dan via 'Bedrijfsgegevens - Basisgegevens' de einddatum inhoudingsplicht in op de laatste dag van het voorgaande jaar.

 

De volgende zaken dienen te worden gecontroleerd tijdens de jaarovergang.

Automatisch
Deze onderstaande gegevens kunnen worden bij de Jaarovergang Wizard gewijzigd:
 • Loontijdvak wijzigen
 • Aangiftetijd wijzigen
 • Aanpassen reiskosten
 • Jaarloon
 • Reserveringen starttegoeden
Handmatig
Nadat de jaarovergang wizard is voltooid, kunnen de volgende gegevens worden gecontroleerd en  indien nog worden aangepast.
 • Thuiswerkvergoeding
 • Eigen pensioenpremies i.v.m. eventuele nieuwe begin leeftijden
  • Controleer ook bij langdurig zieke medewerkers de pensioenregeling 
 • Minimum lonen
 • Cao lonen
 • Controleer en wijzig de whk premies in het geval van een (middel)grote werkgever
 • Wanneer een kleine werkgever de WGA premie verhaalt op de werknemers, controleer de verdeling.

   
Denk eraan om de jaaropgaaf van het voorgaand jaar naar de werknemers te versturen om het jaar af te sluiten.
Voor een uitgebreid overzicht over de wijzigingen per 2024, verwijzen we je door naar de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024.