Hoe kan ik een tijdvak wijzigen?

Er zijn twee soorten tijdvakken, het loontijdvak en het aangifte tijdvak:

Loontijdvak

Het loontijdvak (de periode waarover het loon wordt betaald, week, vierweken, maand, kwartaal of jaar) kan alleen gewijzigd worden tijdens de Jaarovergang wizard.
Wanneer je bij het aanmaken van een nieuwe werkgever een verkeerd tijdvak hebt gekozen, raden we aan de werkgever opnieuw aan te maken en de foutieve te verwijderen.

 

Tijdvak loonaangifte

Het tijdvak loonaangifte (de periode waarover de loonaangifte gedaan wordt, maand of vierweken) kan gewijzigd worden tijdens de Jaarovergang wizard.
Zolang je nog geen aangifte hebt gedaan, kan het tijdvak loonaangifte worden gewijzigd via 'Verloningsinstellingen - Loontechnisch'.

Let op: Bij vierweken loontijdvak is aangifte tijdvak 'Maand' mogelijk. Maar bij maandverloning kan geen vierweken aangifte tijdvak gebruikt worden.
Mocht het tijdvak voor de pensioenaangifte afwijken van het tijdvak voor de loonaangifte, neem dan contact op met SalarSupport.
Indien je het aangiftetijdvak wilt wijzigen moet je dit aanvragen bij de Belastingdienst. Het aangiftetijdvak kan enkel per kalenderjaar worden gewijzigd.