Hoe stel ik Gemoedsbezwaarde in?

Bij een werknemer die gemoedsbezwaard is, worden in plaats van de sociale verzekeringspremies (SV premies) en/of volksverzekeringen (VV premies), premievervangende belastingen ingehouden.
Ook wordt dit in de loonaangifte doorgegeven.

Instellen
  • Open de werknemer
  • Ga naar 'Verloningsinstellingen - Fiscaal'
  • Zet onder 'Speciale regelingen' de optie 'Gemoedsbezwaarde SV' en/of 'Gemoedsbezwaarde VV' AAN