Nieuwe methode grondslag bepaling (primo)

Nieuwe methode voor het bepalen van de grondslag bij premies met een grondslag bepaling op basis van een vaste periode (Primo)

Vanaf 2024 is een nieuwe methode voor het bepalen van de grondslag van (pensioen)premies toegevoegd.

Deze methode staat standaard aan voor elke gebruiker van SalarFusion.

De werking

Het uitgangspunt is het periodeloon of uurloon op de eerste dag in dienst van het jaar, deze gegevens vind je bij de werknemer 'Periodegegevens - Loongegevens'.
Aan de hand van deze gegevens berekent SalarFusion wat de grondslag voor de eerste of geselecteerde periode dient te zijn. 

Op deze manier voorkomen we problemen met uitzonderlijk loonstroken in de eerste periode van het jaar, zoals bijvoorbeeld bij een onvolledige periode in dienst of onbetaalde looncomponenten in de eerste periode.

Wat merk je in de software van deze wijziging?

Per 2024 is er een optie toegevoegd bij de werkgever. Deze is te vinden via 'Verloningsinstelling - Instellingen'. 

Hier vind je de nieuwe optie 'Primo grondslag bepalen op basis van loongegevens' om premies met deze nieuwe methode te berekenen. Deze optie staat standaard AAN voor alle werkgevers.

Voor de meeste berekeningen zal dit tot dezelfde resultaten leiden als met de oude methode. Maar in de eerder genoemde situaties is er een verbetering van de grondslag bepaling.

Welke premies zijn allemaal aangepast?

Voor een overzicht van de cao's die premies bevatten die op basis van een grondslag bepaling van een vaste periode worden berekend lees je dit artikel: 
Lijst van premies op basis van primo berekening

Waar moet je op letten?
Overwerk uit voorgaande jaren

Bij het gebruik van de nieuwe methode moeten de instellingen voor 'Overwerk uit voorgaande jaren' aangepast worden.

Meer informatie hierover lees je in het artikel: 
Hoe neem ik overwerkuren van voorgaand jaar op in de grondslag van een pensioenpremie?

Seniorenregeling

De berekening met een seniorenregeling is ook verandert, er zijn aanpassingen gemaakt aan de looncomponenten die zorgen voor het aanvullen van het salaris en de pensioenopbouw.

Meer informatie over het instellen op de juiste wijze lees je hier: 
Hoe verwerk ik de Seniorenregeling?

Let op: Bij premies op basis van grondslag eerste en de nieuwe methode, wordt er nu altijd 100% pensioensopbouw berekend. Dit betekent dus dat als er een regeling is waarbij de pensioensopbouw anders dan 100% is (bijvoorbeeld 70/80/90), dat niet de juiste grondslag bepaalt kan worden. Dit staat op de planning om op te lossen.

 

Netto Uurloners

Op dit moment is het niet mogelijk om de grondslag juist te bepalen bij werknemers met een netto (uur)loon. Dit geldt voor zowel de oude als de nieuwe methode.

Onverwachte resultaten

We raden altijd aan om de premieberekeningen en gegevens te controleren aan het begin van het jaar. In verband met deze wijziging vragen we je extra aandacht te geven aan het controleren van de berekeningen bij premies met een grondslag bepaling op basis van een vaste periode.

Let op: Wanneer je onverwachte resultaten bemerkt, dan horen wij dit graag via support@salar.software.
We adviseren daarbij om de methode niet direct uit te zetten, maar eerst contact met ons op te nemen.