Hoe verwerk ik een Lease fiets?

Toevoegen aan de werkgever
 • Klik linksboven op de S
 • Kies voor 'Systeeminstellingen'
 • Ga daarna naar 'Loonelementen'

Er zijn hier twee voorgedefinieerde vergoedingen aanwezig op; 'Lease fiets bijtelling' en 'Lease fiets eigen bijdrage'.

 • Open de gewenste vergoeding door op het oogje te drukken of dubbel te klikken
 • Ga naar het tabje 'Toewijzen'
 • Selecteer de werkgever
 • Klik op 'Opslaan'

Nu zijn de vergoedingen zichtbaar wanneer je op werkgeversniveau op het blauwe plusje klikt bij 'Vergoedingen / Inhoudingen'

 • Ga op werkgeverniveau naar 'Periodegegevens' - 'Loonelementen'
 • Klik bij 'Vergoedingen / Inhoudingen' op het blauwe plusje om de vergoedingen toe te voegen bij de werkgever
 • Doe hetzelfde op werknemersniveau

Nadat de vergoeding(en) bij de werkgever en werknemer zijn toegevoegd, dienen ze te worden ingesteld bij de werknemer.

Instellen bij de werknemer
Lease fiets bijtelling
 • Ga hiervoor naar menu 'Periode gegevens'- 'Loonelementen'.
 • Open de vergoeding 'Lease fiets bijtelling'.
 • Ga naar tabblad 'Waarde'
 • Vul hier het bedrag van de bijtelling in
 • Druk op 'Opslaan'
Lease fiets eigen bijdrage

Wanneer een werknemer een eigen bijdrage wil betalen voor de Lease fiets, dan kan dit met de vergoeding 'Lease fiets eigen bijdrage'.

 • Open de vergoeding 'Lease fiets eigen bijdrage'
 • Ga naar tabblad 'Waarde'
 • Vul hier het bedrag van de eigen bijdrage in *
 • Druk op 'Opslaan'
* Let op!  Voer de waarde negatief in om de eigen bijdrage van de bijtelling af te trekken.