Wat moet ik doen bij wijziging van rechtsvorm?

Wijzigen rechtsvorm

Je maakt een nieuwe werkgever aan met het nieuwe loonheffingennummer. Daarna kan je werknemers kopiëren naar de nieuwe werkgever. Klik hier voor de werkwijze.

Tip: Voeg loonelementen altijd toe op het Systeemniveau, dan kun je ze bij elke werkgever gebruiken.


Wanneer een werkgever overgaat naar een andere rechtsvorm, krijgen alle werknemers een nieuwe in dienst datum. Dit omdat ze op het nieuwe loonheffingennummer moeten worden meegenomen in de loonaangifte
Om toch de oude in dienst datum te laten terugkomen op de loonstrook, kun je deze invoeren bij het veld 'anciënniteitsdatum'
Wanneer een werkgever overgaat naar een andere rechtsvorm, krijgen alle werknemers een nieuwe indienstdatum voor het moment waarop ze indiensttreden bij de nieuwe 'werkgever'.
Ze behouden echter wel de rechten van de oude indienstdatum. De oude data kan bewaard worden in de 'anciënniteitsdatum':