Hoe verwerk ik een transitievergoeding?

Om een transitievergoeding te verwerken naast een dienstbetrekking is het van belang om een tweede dienstverband aan te maken. De tweede dienstbetrekking is van belang, omdat je niet in één dienstbetrekking met twee verschillende belastingtabellen (de groene en de witte) kunt werken.
Hoe je een extra dienstbetrekking aan kan maken lees je hier.

Open de werknemer in het dienstverband gemaakt voor de transitievergoeding en ga naar 'Personeelsgegevens' - 'Dienstbetrekking'. Zorg dat hier als datum in- en uit dienst respectievelijk de eerste en laatste dag van de periode staat waarin de transitievergoeding wordt verwerkt.

Ga naar 'Verloningsinstellingen' - 'Loonheffingen' en zorg dat de juiste (kleur) tabel geselecteerd is.
Ga naar 'Verloningsinstellingen' - 'Loonaangiftegegevens' en zorg dat de juiste inkomenscode is geselecteerd.
Controleer bij 'Verloningsinstellingen' - 'Premies' of de juiste premies staan aangevinkt.
Via menu 'Verloningsinstellingen' - 'Loonaangiftegegevens' vind je de 'Verzekerd ZW' indicatie.

Ga op werkgeversniveau naar 'Periodegegevens' - 'Loonelementen'. Hier maak je een nieuwe belaste vergoeding aan tegen bijzonder tarief. 

Wijs deze vergoeding toe aan de werknemer op werknemerniveau en vul het gewenste bedrag in. Je kunt nu, mits alle voorgaande periodes voor de werknemer berekend zijn, de berekening maken voor de transitievergoeding. 

De werknemer krijgt, als de transitievergoeding wordt berekend in de laatste gewerkte periode, twee loonstroken voor de betreffende periode.