Hoe voeg ik een extra dienstbetrekking toe?

Open de werknemerslijst en selecteer de werknemer. Indien de werknemer in een vorig jaar uit dienst is gegaan, activeer dan de schuifknop bij werknemers uit dienst. De "werknemers uit dienst" worden zichtbaar.
Naast de naam van de werknemer staat 'Standaard'. Dit is de eerste en standaard dienstbetrekking.


Om een extra dienstbetrekking aan te maken, open je het "dashboard" van de betreffende werknemer en klik je rechts boven op de knop

Vul in het scherm dat opent een omschrijving in voor de dienstbetrekking. Vul ook het volgnummer in (standaard wordt hier een getal één hoger dan het hoogst bekende volgnummer voor deze werknemer ingevuld). Tot slot vul je de datum in dienst in. Dit is de datum vanaf wanneer dit dienstverband actief wordt.

De extra dienstbetrekking is nu te selecteren via het pijltje. Klik op de naam van het dienstverband om in dit dienstverband te gaan werken.
 

Open je een periode waarin slechts één dienstverband actief is dan zal deze dienstbetrekking automatisch worden geselecteerd. 

De instellingen van deze dienstbetrekking vind je terug via 'Personeelsgegevens' - 'Dienstbetrekking'. Je kan hier bijvoorbeeld de datum of omschrijving van de dienstbetrekking wijzigen.