Hoe voeg ik een vergoeding toe?

Je kunt op alle niveaus van SalarFusion een vergoeding toevoegen. 

Vergoedingen scherm
Je kunt het vergoedingen scherm op twee manieren benaderen.

 

Systeem
 • Klik op de S in de linkerbovenhoek
 • Selecteer systeeminstellingen
 • Ga naar 'Loonelementen'.
Werkgever / werknemer
 • Ga naar  'Periodegegevens - Loonelementen
Klik op de plus achteraan de regel 'Vergoedingen / Inhoudingen' om een vergoedingen toe te voegen.
Je hebt nu de keuze om een beschikbare vergoeding toe te voegen of een compleet nieuwe.
Beschikbaar
Je ziet hier alle vergoedingen welke zijn meegeleverd of eerder zijn aangemaakt en beschikbaar zijn gesteld voor andere werkgevers.
Wanneer je toevoegt bij de werknemer, zie je waar de vergoedingen beschikbaar zijn.
 • Selecteer de vergoeding welke je wil toevoegen
 • Klik op toevoegen
Wanneer je een vergoeding op systeemniveau toevoegt, dan zul je hier geen vergoedingen zien.

 

Nieuw: nieuw toe te voegen
Je hebt de keuze uit de volgende type vergoedingen.
 • Belast
 • Onbelast
 • Loon in natura
 • Fooien en fondsen
 • Reisgeld onbelast
 • Reisgeld belast
 • Overwerk
 • Personeelslening
 • Vergoeding ZVW bijdrage automatisch
 • Vergoeding ZVW bijdrage handmatig
In de volgende stappen ga je de vergoeding verder inrichten. Doorloop altijd alle tabbladen.

 

Let op!
Afhankelijk van het gekozen type, zullen sommige opties wel of niet beschikbaar zijn.
Algemeen
 • Je ziet het type vergoeding wat je gaat aanmaken, dit kun je niet wijzigen.
 • Geef de omschrijving in van de vergoeding, deze omschrijving zul je in het scherm zien.
 • Geef een afwijkende omschrijving loonslip in als je een andere tekst op de loonstrook wil tonen.
 • Geef het fiscale type in
 • Selecteer of het een bruto of netto bedrag is.
 • Geef aan of de netto waarde getoond moet worden bij een netto vergoeding.
  Zet je deze optie uit, dan wordt enkel de bruto waarde getoond.
   
Looncomponenten
Dit tabblad is enkel beschikbaar wanneer op tabblad waarde het waardetype per dag of per uur wordt ingegeven.
 • Zet het schuifje aan wanneer je de vergoeding wilt koppelen aan een looncomponent
 • Selecteer de componenten waaraan gekoppeld moet worden.
Financieel
 • Geef een rekeningnummer in waarnaar de vergoeding moet worden overgemaakt.
  Doe dit enkel wanneer dit afwijkt van het standaard banknummer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rekeningnummer van een personeelsvereniging.
 • Geef indien nodig de grootboeknummers in van de journaalposten
Van invloed op
 • Van invloed netto loon staat standaard aan
 • Geef aan of vergoeding onderdeel is van de berekening voor de hoogte van 30% regeling
 • Zet het schuifje aan om de onbelaste vergoeding kan worden opgenomen in de werkkostenregeling

 

Waarde
 • Selecteer het waardetype van de vergoeding.
 • Geef de waarde van de vergoeding in.
  Wanneer je een waarde ingeeft bij de werkgever, dan geldt dit als standaard waarde voor alle werknemers.
 • Indien een type per eenheid is geselecteerd, geef dan de eenheid in.
Grondslag
Dit tabblad is enkel beschikbaar wanneer op tabblad waarde het waardetype percentage of jaarlijks percentage wordt ingegeven.
 • Soort loon
 • Zet het vinkje aan als je toekomstige loonelementen standaard wilt opnemen in de grondslag voor de vergoeding.
 • Selecteer de loonelementen welke moeten worden opgenomen in de grondslag van de vergoeding

Reserveringen kunnen niet worden opgenomen in de grondslag van een reservering.

Uitbetalen
 • Indien je een vaste eenmalige periode hebt waar de vergoeding moet uitbetalen, kun je deze hier selecteren.
Toepassing
 • Wanneer een vergoeding niet van toepassing is, zet het schuifje dan uit.
 • Wisselt de vergoeding elke periode van waarde? Zet periodieke invoer dan aan. 
  Betreft het een vast bedrag voor meerdere periodes, laat periodieke invoer dan uitstaan.
 • Geldt de vergoeding ook voor alle toekomstig nieuwe werknemers? Zet het schuifje dan aan.
 • Wanneer een vergoeding uitgesloten mag worden voor het loonbeslag, dan kan je hier het schuifje aanzetten.
 • Type invoer is altijd ingave
 • Wanneer de vergoeding ook voor andere werkgevers geldt, kun je het schuifje aanzetten. De vergoeding zal worden toegevoegd op systeemniveau.
Toewijzen
 • Hier kan je de vergoeding meteen toewijzen aan de werknemer(s).
  Dit is optioneel en kan altijd nog op een later tijdstip.