Hoe sluit ik een dienstverband uit voor pensioenaangifte?

Over het algemeen moeten alle werknemers aangeleverd worden in de pensioenaangifte, ook wanneer ze bv nog niet de leeftijd voor premieafdracht bereikt hebben.

Er zijn echter situaties waarbij het niet wenselijk is om de dienstbetrekking aan te leveren, bv omdat het een dienstbetrekking betreft waarin een uitkering verloond wordt.

Pensioenaangifte uitsluiten
  • Open de betreffende werknemer
  • Selecteer de juiste dienstbetrekking
  • ga naar 'Digitaal beheer'
  • Zet tegel van de pensioenaangifte uit
Premies uitzetten
  • Open de betreffende werknemer
  • Selecteer de juiste dienstbetrekking
  • Ga naar 'Verloningsinstellingen - Premies'
  • Vink de desbetreffende premies uit.
Wanneer de aanlevering met terugwerkende kracht uitgezet moet worden, zullen berekeningen eerst teruggezet moeten worden: Hoe zet ik berekeningen terug?
Indien er reeds voor het geselecteerde dienstverband is aangeleverd, worden de reeds ingediende aangiftes niet ingetrokken. De aangiftes dienen te worden vrijgegeven en opnieuw te worden ingediend.
Let op: Niet elke pensioenaangifte kan op werknemerniveau via een tegel uitgezet worden. Wanneer dit niet kan, is het voldoende om alleen de premies uit te vinken.