Waarom komen er correcties in de laatste aangifte van het jaar?

Correcties

In de laatste aangifte periode wordt, waar nodig, de WW-AWf premie herzien wanneer het urencriterium wordt overschreden.

  • Een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, krijgt in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren dat in het arbeidscontract staat.

De contracturen in SalarFusion worden bepaald aan de hand van het rooster wat voor een periodeloner is geselecteerd. Deze uren worden vergeleken met de gewerkte uren.
De herziening geldt enkel wanneer er in eerste instantie het lage WW-AWf percentage is aangegeven. Het hoge tarief zal niet worden herzien, dit is immers gelijk aan het herzien percentage.

Voorbeeld 2023:
Werknemer heeft een een contract voor onbepaalde tijd met rooster voor 20 uur per week, dat komt neer op 1040 contracturen voor 2023.
Werknemer werkt echter 30 uur per week, de verloonde uren voor 2023 zijn daarom 1560.
Omdat de werknemer minder dan 35 uur gemiddeld werkt, wordt er gekeken naar de totaal gewerkte uren.
1560 / 1040 = 150%, de overschrijding is meer als 30% en dus zal de WW-AWf premie voor het hele jaar worden herzien.
Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.
Lage en hoge AWf-premie: hoe werkt de premiedifferentiatie WW?