Fusion AccountView Visma

Om de journaalpost naar AccountView Visma te kunnen exporteren vanuit SalarFusion, volg je de volgende stappen om dit in te stellen.

Systeemniveau Instellen 
Activeren 
 • Klik linksboven op de S
 • Selecteer 'Systeem Instellingen'
 • Kies voor 'Digitaal Beheer'
 • Activeer de 'AccountView Visma' tegel indien dit niet is gedaan

 

Nadat de tegel op systeemniveau is geactiveerd, dient de tegel per werkgever te worden geactiveerd.
Werkgeverniveau Instellen 
Activeren
 • Ga naar digitaal beheer 
 • Kies voor 'Instellingen'
 • Activeer de 'AccountView Visma' tegel

 

Nu de gegevens correct zijn ingevoerd, kan de journaalpost worden geëxporteerd. 

Exporteren 
Exportscherm openen 
 • Ga naar digitaal beheer  
 • Kies voor 'Journaalpost'
Genereren Journaalpost export
 • Klik op
 • Selecteer de juiste boekhoudapplicatie indien er meerdere zijn geactiveerd
 • Kies een export naam
 • Selecteer de exportdatum, deze kan zal worden ingelezen in AccountView Visma
 • Selecteer de periode welke geëxporteerd moet worden
 • Selecteer de journaalpostdefinitie
 • Kostenplaats wordt op een later moment toegevoegd
 • Geef de kostensoort in
 • Geef de omschrijving in
 • Selecteer de opties waaraan de export moet voldoen
   
 • Kies voor 'Exporteren'
De journaalpost is nu gemaakt en gedownload. 

 

Dit bestand kan worden ingelezen in AccountView Visma. Indien je niet weet hoe dit moet, neem dan contact op met de helpdesk van AccountView Visma.

Wil je meer weten over het Journaalpost export scherm? Klik dan hier