Fusion Muis Software

Om de journaalpost naar Muis Software te kunnen exporteren vanuit SalarFusion, volg je de volgende stappen om dit in te stellen.

Systeemniveau Instellen 
Activeren 
 • Klik linksboven op de S
 • Selecteer 'Systeem Instellingen'
 • Kies voor 'Digitaal Beheer'
 • Activeer de 'Muis Software' tegel indien dit niet is gedaan

 

Nadat de tegel op systeemniveau is geactiveerd, dient de tegel per werkgever te worden geactiveerd.
Werkgeverniveau Instellen 
Activeren
 • Ga naar digitaal beheer 
 • Kies voor 'Instellingen'
 • Activeer de 'Muis Software' tegel

 

Nu de gegevens correct zijn ingevoerd, kan de journaalpost worden geëxporteerd. 

Exporteren 
Exportscherm openen 
 • Ga naar digitaal beheer  
 • Kies voor 'Journaalpost'
Genereren Journaalpost export
 • Klik op
 • Selecteer de juiste boekhoudapplicatie indien er meerdere zijn geactiveerd
 • Kies een export naam
 • Selecteer de exportdatum, deze kan zal worden ingelezen in Muis Software
 • Selecteer de periode welke geëxporteerd moet worden
 • Selecteer de journaalpostdefinitie
 • Geef het dagboek nummer in
 • Geef het boekstuk nummer in
 • Kostenplaats wordt op een later moment toegevoegd
 • Geef de kostendrager in
 • Geef de omschrijving in
 • Selecteer de opties waaraan de export moet voldoen
   
 • Kies voor 'Exporteren'
De journaalpost is nu gemaakt en gedownload. 

 

Dit bestand kan worden ingelezen in Muis Software. Indien je niet weet hoe dit moet, neem dan contact op met de helpdesk van Muis Software.

Wil je meer weten over het Journaalpost export scherm? Klik dan hier