Fusion Afas

Om de journaalpost naar AFAS Software te kunnen exporteren vanuit SalarFusion, volg je de volgende stappen om dit in te stellen.

Systeemniveau Instellen 
Activeren 
 • Klik linksboven op de S
 • Selecteer 'Systeem Instellingen'
 • Kies voor 'Digitaal Beheer'
 • Activeer de 'AFAS Software' tegel indien dit niet is gedaan

 

Nadat de tegel op systeemniveau is geactiveerd, dient de tegel per werkgever te worden geactiveerd.
Werkgeverniveau Instellen 
Activeren
 • Ga naar digitaal beheer 
 • Kies voor 'Instellingen'
 • Activeer de 'AFAS Software' tegel
 • Klik op het tandwiel icoon om de gegevens in te voeren 
Wanneer er reeds gegevens zijn ingevoerd, dan zie je een gummetje in de tegel.

 

Gegevens invoeren 
 • Geef de administratiecode in
 • Geef het dagboeknummer in
 • Geef het boekstuk in
 • Geef de tegenrekning in

 

Nu de gegevens correct zijn ingevoerd, kan de journaalpost worden geëxporteerd. 

Exporteren 
Exportscherm openen 
 • Ga naar digitaal beheer  
 • Kies voor 'Journaalpost'
Genereren Journaalpost export
 • Klik op
 • Selecteer de juiste boekhoudapplicatie indien er meerdere zijn geactiveerd
 • Kies een export naam
 • Selecteer de exportdatum, deze kan zal worden ingelezen in Asperion
 • Selecteer de periode welke geëxporteerd moet worden
 • Selecteer de journaalpostdefinitie
 • Selecteer de opties waaraan de export moet voldoen
 • Kies voor 'Exporteren'
De journaalpost is nu gemaakt en gedownload. 

 

Dit bestand kan worden ingelezen in AFAS Software. Indien je niet weet hoe dit moet, neem dan contact op met de helpdesk van AFAS Software.

Wil je meer weten over het Journaalpost export scherm? Klik dan hier