Hoe verwerk ik betaald ouderschapsverlof?

Uitkering van het UWV direct aan werknemer
  • Voeg in de periode waarin dit voorkomt de looncomponent ‘Betaald ouderschapsverlof’ toe aan de werknemer
  • Zet de instelling ‘Wordt uitkering UWV via werkgever betaald’ op Nee
  • Zet de instelling ‘Wordt hierdoor een inkomstenvermindering veroorzaakt’ op wat van toepassing is: Ja of Nee
  • Indien de keuze 'Ja' is, vul bij het looncomponent de juiste hoeveelheid uren en dagen in

Uitkering van het UWV aan werkgever
  • Voeg in de periode waarin dit voorkomt de looncomponent ‘Betaald ouderschapsverlof’ toe aan de werknemer
  • Zet instelling ‘Wordt uitkering UWV via werkgever betaald’ op Ja
  • Zet instelling ‘Wordt hierdoor een inkomstenvermindering veroorzaakt’ op wat van toepassing is: Ja of Nee


Wanneer je op 'Opslaan' klikt in het wizardmenu van dit looncomponent, wordt automatisch een tweede dienstverband aangemaakt met de naam: ‘UWV Ouderschapsverlof’. Bij dit dienstverband wordt het periodeloon op 0 gezet, alle niet relevante loonelementen worden verwijderd en de inkomenscode staat op: 31 -Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet.


1. Bij het dienstverband ‘Standaard’ geef je bij het looncomponent aan, om hoeveel dagen en uren het gaat. Hierdoor wordt het periodeloon verlaagd. Als de werkgever het wil aanvullen, kan dit aanvullend bedrag ingevuld worden in de vergoeding 'Aanvulling uitkering door werkgever'.

2. In het tweede dienstverband, voer je bij het looncomponent ‘Betaald ouderschapsverlof UWV’, weer de juiste hoeveelheid dagen en uren in. Het bedrag neem je over van de betaalspecificatie van het UWV, indien dit niet mogelijk is maak je een schatting (70% van het loon tot aan het maximum van 70% van het maximum dagloon.)

De vergoeding 'aanvulling uitkering door werkgever' dient indien nodig toegevoegd te worden aan de werkgever. Let op! dit is een Vergoeding en zal dan ook bij de 'Vergoedingen / Inhoudingen' moeten worden toegevoegd.