Hoe verwerk ik betaald ouderschapsverlof?

Toevoegen loonelementen werkgever

Controleer bij de werkgever of de loonelementen welke noodzakelijk zijn voor het verwerken van het Betaald ouderschapsverlof.

 • Open de werkgever
 • Ga naar 'Periodegegevens'

De volgende loonelementen moeten aanwezig zijn voordat het Betaald ouderschapsverlof verwerkt kan worden voor de werknemer:

 • Looncomponent: Betaald ouderschapsverlof
 • Looncomponent: Betaald ouderschapsverlof UWV
 • Vergoeding: Aanvulling Uitkering door werkgever
Loonelementen niet aanwezig

Wanneer deze loonelementen niet aanwezig zijn, dan dienen deze te worden toegevoegd.

Looncomponenten
 • Klik op de bij 'Looncomponenten'
 • Kies voor 'Betaald ouderschapsverlof (UWV)'
 • Klik vervolgens 2 maal op 'Toevoegen'

Herhaal bovenstaande stappen voor de looncomponent 'Betaald ouderschapsverlof UWV'.

Vergoeding
 • Klik op de bij 'Vergoedingen'
 • Kies 'Aanvulling Uitkering door werkgever'
 • Klik vervolgens 2 maal op 'Toevoegen'
Controleer bij het pensioenfonds of er over het Betaald ouderschapsverlof pensioen moet worden opgebouwd.
Toevoegen loonelementen werknemer

De looncomponent 'Betaald ouderschapsverlof' dient bij de werknemer te worden toegevoegd. 
Doe dit als volgt:

 • Open de betreffende werknemer
 • Ga naar 'Periodegegevens'
 • Klik op de bij 'Looncomponenten'
 • Kies voor 'Betaald ouderschapsverlof'
 • Druk op 'Toevoegen'

De wizard voor het toevoegen van het Betaald ouderschapsverlof wordt nu gestart. Voor een correcte verwerking en loonaangifte zijn de laatste twee optie op tabblad 'Algemeen' het belangrijkst voor een correcte verwerking. 

Wordt uitkering UWV via werkgever betaald

Krijgt de werknemer de uitkering rechtstreeks van het UWV? Selecteer hier dan de optie 'Nee'. Ontvangt de werkgever de uitkering van het UWV, selecteer dan optie 'Ja'. 

Wordt hierdoor een inkomstenvermindering veroorzaakt

Wanneer de werkgever de uitkering niet aanvult tot 100%, geeft hier dan 'Ja' in. Op deze manier wordt in de Loonaangifte de juiste code, code K, doorgegeven als reden voor de tijdelijke inkomstenvermindering.
Vult de werkgever de uitkering aan tot 100%, selecteer dan 'Nee'.

Klik op 'Toevoegen' om de looncomponent toe te voegen bij de werknemer.

Verschijnt nadat je op toevoegen hebt geklikt de volgende melding:

De vergoeding Aanvulling Uitkering door werkgever bestaat in deze periode niet op werkgeverniveau, voeg deze vergoeding aan werkgever toe. Voeg de vergoeding alsnog toe bij de werkgever.

De vergoeding 'Aanvulling Uitkering door werkgever' nog niet bij de werkgever toegevoegd. Doet dit alsnog en de foutmelding verdwijnt.


Wanneer de uitkering via de werkgever loopt, wordt er automatisch een tweede dienstverband aangemaakt. 
Heb je per ongeluk de verkeerde optie geselecteerd? Open de looncomponent dan en selecteer de juiste optie. Het tweede dienstverband wordt hierop toegevoegd of verwijderd.

Uitbetaling uitkering via de werkgever
Standaard dienstverband
 • Open 'Periodegegevens'
 • Voer bij de component 'Betaald ouderschapsverlof' het aantal dagen en het aantal uren in waarover het verlof is genoten
 • Optioneel: 
  Voer het bedrag wat de werkgever aanvult in, bij de vergoeding 'Aanvulling Uitkering door werkgever'
UWV Ouderschapsverlof dienstverband
 • Selecteer het UWV Ouderschapsverlof dienstverband
 • Ga naar 'Periodegegevens'
 • Klik op 'Rooster'
 • Selecteer het rooster 'Oproepkracht' als rooster bij de werknemer, dit is het groene rooster.
 • Klik op 'Opslaan'
 • Ga naar 'Loonelementen'
Indien dit de eerste periode is waarin het Betaald ouderschapsverlof wordt berekend. 
Vink de optie afwijkend bij periodeloon 'UIT'.
 • Voer bij de component 'Betaald ouderschapsverlof UWV' het aantal dagen en het aantal uren in waarover het verlof is genoten. 
  Vul tevens het periode bedrag in zoals vermeld op de specificatie van het UWV.
 • Klik op 'Opslaan'
Heb je de specificatie van het UWV nog niet ontvangen, reken dan zelf het dagloon uit. Je kunt de berekening indien nodig corrigeren wanneer de specificatie is ontvangen.
Het UWV berekent het dagloon op dezelfde wijze als staat beschreven op de website aangaande zwangerschapsverlof.
Deze site is te bereiken via deze link.
De waarde zoals vermeld op de specificatie van het UWV is inclusief vakantiegeld. Er dient geen opbouw plaats te vinden.
Beëindigen UWV Ouderschapsverlof dienstverband
 • Selecteer het UWV Ouderschapsverlof dienstverband
 • ga naar 'Personeelsgegevens'
 • Klik op 'Dienstbetrekking'
 • Vul de laatste dag van het verlof in bij 'Laatste dag in dienst'
 • Laat reden einde dienstbetrekking op 'Niet van toepassing' staan

Uitkering rechtstreeks naar de werknemer

Wanneer het Betaald ouderschapsverlof rechtstreeks naar de werknemer wordt overgemaakt, volg dan onderstaande stappen.

 • Open 'Periodegegevens'
 • Voer bij de component 'Betaald ouderschapsverlof' het aantal dagen en het aantal uren in waarover het verlof is genoten
 • Optioneel: 
  Voer het bedrag wat de werkgever aanvult in, bij de vergoeding 'Aanvulling Uitkering door werkgever'

Hoe je aanvullend geboorteverlof verwerkt, vind je hier.