Hoe verwerk ik aanvullend geboorteverlof?

Uitkering van het UWV direct aan werknemer
 • Voeg in de periode waarin dit voorkomt de looncomponent ‘Aanvullend geboorteverlof’ toe aan de werknemer
 • Zet de instelling ‘Wordt uitkering UWV via werkgever betaald’ op 'Nee'
 • Zet de instelling ‘Wordt hierdoor een inkomstenvermindering veroorzaakt’ op wat van toepassing is: Ja of Nee
 • Indien de keuze 'Ja' is, vul bij het looncomponent de juiste hoeveelheid uren en dagen in

Uitkering van het UWV aan werkgever
 • Voeg in de periode waarin dit voorkomt de looncomponent ‘Aanvullend geboorteverlof’ toe aan de werknemer
 • Zet instelling ‘Wordt uitkering UWV via werkgever betaald’ op Ja
 • Zet instelling ‘Wordt hierdoor een inkomstenvermindering veroorzaakt’ op wat van toepassing is: Ja of Nee

  Wanneer je op 'Opslaan' klikt in het wizardmenu van dit looncomponent, wordt automatisch een tweede dienstverband aangemaakt met de naam: ‘UWV Geboorteverlof’. Bij dit dienstverband wordt het periodeloon op 0 gezet, alle niet relevante loonelementen worden verwijderd en de inkomenscode staat op: 31 -Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet.

  De vergoeding 'Aanvulling uitkering door werkgever' moet bij de werkgever aanwezig zijn voor een correcte verwerking, ondanks dat deze wellicht niet gebruikt gaat worden.

1. Bij het dienstverband ‘Standaard’ geef je bij het looncomponent aan, om hoeveel dagen en uren het gaat. Hierdoor wordt het periodeloon verlaagd. Als de werkgever het wil aanvullen, kan dit aanvullend bedrag ingevuld worden in de vergoeding 'Aanvulling uitkering door werkgever'.

2. In het tweede dienstverband, voer je bij het looncomponent ‘Aanvullend geboorteverlof UWV’, weer de juiste hoeveelheid dagen en uren in. Het bedrag neem je over van de betaalspecificatie van het UWV, indien dit niet mogelijk is maak je een schatting (70% van het loon tot aan het maximum van 70% van het maximum dagloon.)

In de eerste periode wordt in het tweede dienstverband automatisch het vinkje 'Afwijkend' aangezet.
Dit is in de tweede periode niet het geval, dus dit moet dan handmatig aangezet worden of het rooster van de werknemer moet op 0 uur gezet worden.


De vergoeding 'aanvulling uitkering door werkgever' dient indien nodig toegevoegd te worden aan de werkgever. Let op! dit is een Vergoeding en zal dan ook bij de 'Vergoedingen / Inhoudingen' moeten worden toegevoegd.

Wanneer het aanvullende geboorteverlof overgaat in Betaald ouderschapsverlof, dient de 'Aanvullend geboorteverlof' dienstverband beëindigt te worden.
Om 'Betaald ouderschapsverlof' te verwerken volg je de stappen in het volgende artikel: Hoe verwerk ik betaald ouderschapsverlof?