Hoe wissel ik binnen een periode van rooster?

Een rooster kies je voor een periode. Het startpunt van een rooster kun je bepalen door een week te selecteren. Dit kan handig zijn in de periode van indiensttreding. Het kan echter dat een medewerker midden in de periode overgaat naar een ander rooster. Dit kun je verwerken met een overgangsrooster. Een rooster aangemaakt specifiek voor de periode van overgang.

Wanneer het rooster wisselt gedurende de periode wijzigt ook het deeltijdpercentage, omdat SalarFusion bij het bepalen van het deeltijdpercentage over meerdere periodes heen kijkt, kan het percentage van de overgangsperiode niet geheel aansluiten op de verwachtingen.