Hoe verwerk ik de Seniorenregeling?

Vitaliteitsregeling - Duurzame inzetbaarheid - Seniorenregeling


Om de Seniorenregeling (Ook wel Vitaliteitsregeling of Duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers) op de juist wijze toe te passen binnen SalarFusion ga je als volgt te werk:

 • Kies voor 'verloningsinstellingen' bij de werknemer gevolgd door 'instellingen'. Onder klik je op de + bij 'Seniorenregeling'.
 • In het volgende scherm druk je opnieuw op de +  en klik in het eerste scherm bij omschrijving, om er een omschrijving bij in te kunnen vullen. Bijvoorbeeld 'Vitaliteitsregeling'.
 • Meestal is de verdeling 80 % werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw, maar ook andere verdelingen zijn mogelijk. Geef de percentages in: 
  - Periodeloon: 80
  - Aanvulling loon : 90
  - Aanvulling pensioen : 100
 • Vervolgens druk je op 'opslaan'.
 • Als je de vitaliteitsregeling zojuist voor het eerst hebt aangemaakt/toevoegt, moet je hierna nogmaals op opslaan drukken zodat de zojuist aangemaakte regeling wordt toegevoegd bij deze werknemer.
 • Hierna kies je voor 'periodegegevens' bij de werknemer.
 • Druk bij de looncomponenten op de +:
 • Voeg de regeling 'seniorenregeling aanvulling pensioen' toe door er dubbel op te klikken.
 • Druk vervolgens rechtsboven op 'toevoegen'.
 • Voeg nog een looncomponent toe. Kies nu voor 'Seniorenregeling aanvulling salaris'.
 • Beide looncomponenten staat nu in het looncomponenten blok van de werknemer.
  Op de loonstrook zie je hierna dat het loon wordt aangepast. Een aanvulling van salaris via het loonelement 'Seniorenregeling' en dat de opbouw voor het pensioen op 100% blijft.

  Controleer in de betreffende pensioenpremies of de 'Seniorenregeling aanvulling pensioen' in de grondslag is opgenomen, zo niet dan dien je dit zelf aan te passen.

Seniorenregeling toepassen bij andere premies dan de pensioenpremie:

Soms zijn er ook andere premies die (deels) opgenomen zijn in de seniorenregeling (bv bij het Generatiepact van de Metaal en technische bedrijfstakken).

Wanneer deze opgebouwd moet worden over het seniorenregeling salaris dan neem je 'Seniorenregeling Aanvulling salaris' op in de grondslag van de premie.

Indien de grondslag hetzelfde moet zijn als de grondslag van de pensioenregeling, dan neem je 'Seniorenregeling Aanvulling pensioen' op in de grondslag.