Wat is het aantal loondagen per maand?

Een andere benaming voor SV-dag is loondag, onder SV-dagen vallen alle werkdagen in de week (maandag tot en met vrijdag).

SV dagen per maand
Maanden 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januari 23 23 21 21 22 23 23
Februari 20 20 20 20 20 21 20
Maart 21 22 23 23 23 21 21
April 22 22 22 21 20 22 22
Mei 23 21 21 22 23 23 22
Juni 20 22 22 22 22 20 21
Juli 23 23 22 21 21 23 23
Augustus 22 21 22 23 23 22 21
September 21 22 22 22 21 21 22
Oktober 23 22 21 21 22 23 23
November 21 21 22 22 22 21 20
December 22 23 23 22 21 22 23
Totaal 261 262 261 260 260 262 261
 

Aantal SV-dagen per jaar in een 4-wekenverloning is de afgelopen jaren vaak 260 geweest. Alleen in 2020 was dat anders, toen waren het 265 dagen.

Let op: Voor de berekening van de SV-premies en de ZVW-premie, wordt altijd gebruik gemaakt van 260 dagen.
De Belastingdienst hanteert de fictie van 260 dagen om de berekeningswijze van deze premies elk jaar hetzelfde te houden. In jaren waarin 261 SV-dagen of 262 SV-dagen zijn, worden de SV-premies en de ZVW-premie dus toch met 260 franchisedagen en maximumdagen berekend.