Hoe verwerk ik een cafetariaregeling?

Je maakt hiervoor een belaste inhouding en een onbelaste vergoeding aan.

De belaste inhouding wordt dan in mindering gebracht op het brutoloon. De onbelaste vergoeding wordt uitgekeerd aan de werknemer.
Er is sprake van een belastingvoordeel voor de werknemer en een verlaging van de werkgeverkosten.

Let op: Een verlaging van het brutoloon, heeft invloed op eventuele uitkeringen in de toekomst van de werknemer. De werknemer moet dus akkoord gaan met het toepassen van de cafetariaregeling.

Werkwijze:

  • Maak een belaste inhouding aan
  • Maak een onbelaste vergoeding aan

Zie voorbeeld: