Welke gevolgen heeft het minimum uurloon voor een periodeloner in 2024

Een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon wordt berekend door het totaal aantal (te verwachten) arbeidsuren van de werknemer in het
betreffende kalenderjaar te delen door 12 en dat te vermenigvuldigen met het geldende minimumuurloon. In het geval van een vierweken verloning deel je de arbeidsuren door 13.

Je kunt hiervoor de volgende basisformule gebruiken
Vast bedrag per periode = (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12 of 13) * minimumuurloon

Deze bepaling geldt voor zowel fulltimers als parttimers.
Voor meer informatie over het berekenen van het loon voor een parttimer.
Zie de rekenvoorbeelden in het Kennisdocument wettelijk minimumloon 2024.
Voor het jaar 2024 gelden de volgende gegevens in het geval van een werknemer die fulltime werkt.
 
 • Wettelijk minimum uurloon: € 13,27
 • Aantal werkbare dagen bij maandverloning: 262
 • Aantal werkbare dagen bij periodeverloning: 260
Met bovenstaande gegevens komen we op de volgende minimum maand- en periodelonen.

 

Rekenvoorbeelden maand 2024
40 uur
 • Aantal arbeidsuren per werkdag
  40 / 5 = 8 uur
 • Aantal arbeidsuren in 2024
  262 * 8 = 2096 uren
 • (aantal arbeidsuren in een kalenderjaar / 12) * minimumuurloon = vast bedrag per maand
  (2096 / 12) * € 13,27 = € 2317,83
38 uur
 • Aantal arbeidsuren per werkdag
  38 / 5 = 7,6 uur
 • Aantal arbeidsuren in 2024
  262 * 7.6 = 1991,20 uren
 • (aantal arbeidsuren in een kalenderjaar / 12) * minimumuurloon = vast bedrag per maand
  (1991,20 / 12) * € 13,27 = € 2201,94
36 uur
 • Aantal arbeidsuren per werkdag
  36 / 5 = 7.2 uur
 • Aantal arbeidsuren in 2024
  262 * 7.2 = 1886.40 uren
 • (aantal arbeidsuren in een kalenderjaar / 12) * minimumuurloon = vast bedrag per maand
  (1886,40 / 12) * € 13,27 = € 2086,04
Rekenvoorbeelden Vierweken 2024
40 uur
 • Aantal arbeidsuren per werkdag
  40 / 5 = 8 uur
 • Aantal arbeidsuren in 2024
  260 * 8 = 2080 uren
 • (aantal arbeidsuren in een kalenderjaar / 13 ) * minimumuurloon = vast bedrag per periode
  (2.080 / 13) * € 13,27 = € 2123,20
38 uur
 • Aantal arbeidsuren per werkdag
  38 / 5 = 7,6 uur
 • Aantal arbeidsuren in 2024
  260 * 7,6 = 1976 uren
 • (aantal arbeidsuren in een kalenderjaar / 13 ) * minimumuurloon = vast bedrag per periode
  (1976 / 13) * € 13,27 = € 2017,04
36 uur
 • Aantal arbeidsuren per werkdag
  36 / 5 = 7.2 uur
 • Aantal arbeidsuren in 2024
  260 * 7,2 = 1872 uren
 • (aantal arbeidsuren in een kalenderjaar / 13 ) * minimumuurloon = vast bedrag per periode
  (1872 / 13) * € 13,27 = € 1910,88
Het vaste minimumloon per periode is dus afhankelijk van het aantal cao uren per dag.
Let op; dit zal niet worden getoond op de loonstrook, hier zal enkel het wettelijk minimum uurloon worden getoond.