Wat te doen als je vind dat een berekening niet klopt

Benodigde gegevens

Wanneer je handmatige berekening of berekening van een pensioenfonds afwijkt van de berekening in SalarFusion, stuur ons de een email met daarin de volgende gegevens:

  • Naam werkgever
  • Naam werknemer(s)
  • Periode waarin de berekening niet klopt
  • Loonstrook desbetreffende periode
  • Handmatige berekening van verwachtte resultaat
  • Indien van toepassing een loonstrook van periode waarin de berekening wel naar verwachting was