Hoe verwerk ik het Individueel Keuze Budget voor de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening?

Op dit moment kan je voor de toepassing van het Individueel Keuze Budget uit de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zelf de volgende reserveringen aanmaken.
Alle componenten gaan over brutoloon, waarbij de opbouwpercentages van de Eindejaarsuitkering en de Reservering 0,1% reeds zijn verhoogd met het percentage van de vakantietoeslag. Op deze manier kan worden opgebouwd over een andere reservering zonder dat deze uitbetaald moet worden.

 

Maak de volgende reserveringen aan:

  • Tegemoetkoming Ziektekostenverzekering (vast bedrag per maand €10,-)
  • Bovenwettelijk verlof (percentage 1,62%, 1,58% of 1,55% afhankelijk van percentage eindejaarsuitkering)
  • Vakantiegeld (reeds aanwezig 8%)
  • Eindejaarsuitkering (percentage 8,964%, 5,94% of 3,78% afhankelijk van opbouwpercentage, verhoogd met VT)
  • Reservering 0,1% (percentage 0,108%, verhoogd met VT)
  • Totale reservering IKB (18,692%, 18,652% of 18,622% afhankelijk van de opbouwpercentages van de reservering eindejaarsuitkering) (starttegoed vullen met bedrag ziektekosten €120,- per jaar)