Hoe verwerk ik een levensloopuitkering?

Via de werknemer "Verlonings instellen" > "Levensloop" wordt het totaal aan spaarloon per jaartal weergegeven. Net als de velden 'Levensloop opbouw''Levensloop rente''Verlofkorting' en 'Toegepaste korting' is dit veld van belang voor een juiste registratie van de levensloopregeling.

De jaartotalen zijn uitsluitend een overzicht van reeds berekende bedragen in voorgaande jaren.

Indien het een nieuwe werknemer betreft , kunt u middels de plusknop een voorgaand jaar ingeven.

Wanneer deze velden correct zijn ingevoerd en u de juiste componenten gebruikt voor het berekenen van de levensloopuitkering, zal de korting automatisch worden verrekend in de berekening.