Hoe verwerk ik zorgverlof?

Zorgverlof is bedoelt voor het tijdelijk of voor langere tijd opnemen van verlof om voor naasten te zorgen.
Meer informatie over Zorgverlof vind je hier.

Er zijn twee soorten zorgverlof:

Kortdurend Zorgverlof:

Het recht op kortdurend zorgverlof is 2 keer het aantal uren dat per week gewerkt wordt in 12 maanden.
De kortdurende variant wordt 70% doorbetaald door de werkgever.

  • Je kunt hiervoor het voor gedefinieerde looncomponent: 'Zorgverlof' toevoegen op werkgeverniveau en toewijzen aan de desbetreffende werknemer(s).
  • Het percentage zet je op zelf op 70%.
  • De opgenomen uren voer je in bij het zojuist aangemaakte looncomponent. 
Langdurend Zorgverlof:

Er is per 12 maanden recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat per week gewerkt wordt.
De langdurende variant is een vorm van onbetaald verlof.

  • Hiervoor gebruik je hetzelfde type looncomponent: 'Zorgverlof', deze kan meerdere malen aangemaakt worden.
  • Zet bij deze variant het percentage op 0%.
  • Toevoegen op werkgeverniveau en toewijzen aan de desbetreffende werknemer(s).
  • De opgenomen uren voer je in bij het zojuist aangemaakte looncomponent. 
Bij het gebruik van het voor gedefinieerde component Zorgverlof, wordt er ook automatisch een indicatie in de loonaangifte meegenomen voor Incidentele inkomstenvermindering, zodat duidelijk is voor Belastingdienst en UWV dat het loon lager is dan normaal.
Let op: In cao's of individuele arbeidsovereenkomsten kunnen andere afspraken gemaakt zijn.