Hoe verwerk ik een loonbeslag?

  • Voeg allereerst het IBAN van de schuldeiser toe op werknemerniveau via 'Personeelsgegevens' - 'Bankgegevens'. 
  • Vervolgens ga je op werknemerniveau naar 'Verlonings instellingen' - 'Loonbeslag'.
  • Het totaal verschuldigde bedrag vul je in bij 'Loonbedrag saldo'.
  • Bij 'Periode bedrag' kun je een bedrag invoeren wat er voor de huidige periode moet worden ingehouden. Wordt deze optie ingevuld dan houdt systeem altijd rekening met wat er maximaal in de periode ingehouden mag worden.


Het is ook mogelijk om een beslagvrije voet in te geven. Het bedrag dat hier wordt ingevuld is het nettobedrag welke de werknemer minimaal per maand dient te ontvangen. Enkel het gedeelte van het nettosalaris hoger dan de beslagvrije voet wordt dus betaald aan de schuldeiser.

  • Via het veld 'Correctie saldo' is het mogelijk om het totaalbedrag na een berekening te verhogen of verlagen.
     

Wanneer er sprake is van een zorgbeslag,

  • Dit vul je in onder het gelijknamige kopje. Beslagleggingen van Zorginstituut Nederland krijgen voorrang op beslagvrije voet.
  • Bij 'Banknummer' onder het kopje 'Zorgbeslag' kies je het voorgedefinieerde IBAN, welke op de werknemer van toepassing is.


Als je via SEPA betaald, zal het loon automatisch op de juiste manier gesplitst worden uitgekeerd naar de verschillende IBAN.

Er kan maar 1 loonbeslag tegelijk worden ingevoerd.