Hoe verwerk ik vakantiegeld met geboorteverlof / aanvullend ouderschapsverlof en salaris?

Vakantiegeld en geboorteverlof / aanvullend ouderschapsverlof

Het bedrag wat je aan 'Aanvullend geboorteverlof' / 'aanvullend ouderschapsverlof' vanuit het UWV ontvangt, is inclusief de vakantiegeld rechten. 
Deze zitten dus al inbegrepen in het bedrag wat uitbetaald wordt. 
Het vakantiegeld wordt bij de verwerking in SalarFusion daarom alleen opgebouwd over de elementen van de standaard dienstbetrekking. 
Op de site van de rijksoverheid vindt je hier meer informatie over.