Hoe kan ik muteren via Excel?

Om te kunnen muteren via Excel moet bij de Werkgeverportaal-tegel (te vinden via Werkgever - Digitaal beheer - Instellingen) het 'Muteren' schuifje aangezet worden.

Wanneer deze functionaliteit is aangezet, wordt op het werkgeverportaal op de mutaties pagina de Importeren/Exporteren knop zichtbaar.Klik op 'Exporteren naar Excel' om een geschikt Excel bestand te genereren. 

Wanneer dit bestand is geopend zie je een overzicht van de werknemers en de velden die gemuteerd kunnen worden. Al de te muteren velden zijn wit. De velden die niet gewijzigd kunnen worden zijn beveiligd, om fouten te voorkomen.

Wanneer het Excelbestand met mutaties is opgeslagen, kan deze vervolgens geïmporteerd worden door te klikken op 'Importeren vanuit Excel'. In het scherm dat wordt geopend moet het juiste bestand geselecteerd worden. Klik vervolgens op 'Openen' om het importeren te voltooien.