Hoe verwerk ik RVU regelingen, zoals bv de Zwaarwerkregeling van cao Vervoer?

De RVU regelingen die aangeleverd moeten worden in een Uniform Pensioenaangifte bestand (UPA) zijn standaard aanwezig bij de premies van de desbetreffende CAO's, ook is bij fondsen gekozen om de percentages voor de RVU regelingen op te nemen in de Sociaal fonds premies.  

Voor overige RVU regelingen kan je zelf een premie aanmaken op Werkgever of Systeemniveau. 
Informatie voor het instellen vindt je op de websites van de Fondsen zelf. Hieronder is een voorbeeld opgenomen voor de Zwaarwerkregeling van de cao Vervoer:

 

Tabblad Algemeen
 • Geef een omschrijving voor de premie: Zwaarwerkregeling
 • Geef een omschrijving voor de premie op de loonslip:
 • Product kenmerk:
 • Pensioenaangifte: Niet van toepassing
 • Wordt er loonheffing berekend over de premie? Ja
 • Heeft de premie een werkgeverdeel? Ja
 • Heeft de premie een werknemerdeel? Nee
 • Op welke basis wordt de premie ingehouden? Percentage
 • Herberekenen? Ja
Tabblad Grondslag

Methode

 • Hoe wordt de grondslag berekend? Voor elke periode opnieuw
 • Wordt de periodegrondslag omgerekend naar fulltime grondslag? Nee
 • Wordt de periodegrondslag omgerekend naar een jaarbedrag? Ja
 • Wordt VCR toegepast bij de grondslagberekening? Nee

Berekening

 • Over welk soort loon wordt de premie berekend? Loon SVW
 • Moet er gerekend kunnen worden met een deeltijdfactor? Nee
Voorbeeld Zwaarwerkregeling van de cao Vervoer

Om de Zwaarwerkregeling  te kunnen verwerken in SalarFusion, voeg je een nieuwe zelf te definiëren premie bij de werkgever toe. (Deze kan dan ook altijd bij andere werkgevers gebruikt worden).

 • Ga op werkgeversniveau naar 'Verloningsinstellingen' - 'Premies'
 • Klik onderaan bij 'Premies Overig' op het plusje
 • Kies voor 'Premie'

Deze premie heeft alleen een werkgeverdeel en de grondslag is het SVW loon.

Bij de kerncijfers van pensioenfonds vervoer vindt u de actuele percentages.