Hoe stel ik de WKR in?

Voor het instellen van de Werkkostenregeling, ga je naar menu Werkkostenregeling op het werkgeverniveau. De meeste instellingen moeten voor de eerste berekening van het jaar ingesteld worden.

WERKKOSTENREGELING ALGEMEEN
Eindheffing WKR bepaling

Hier kan aangegeven worden of de eindheffing automatisch bepaald moet worden of zelf opgegeven wordt met of zonder herberekening.
In dit artikel vind je meer informatie: Hoe kan ik handmatig de eindheffing werkkostenregeling invoeren?

WKR aangifte moment

Geef aan in welke periode de berekende eindheffing moet worden doorgegeven. Je hebt de keus om dit in de laatste periode van het lopende jaar te doen, of in de eerste of tweede periode van het volgende jaar.

Schatting fiscaal jaarloon huidig jaar

Hier kun je een schatting van het fiscaal jaarloon invullen. Wanneer je geen jaarloon invult zal Fusion de waarden uit de salarisberekeningen toepassen. Aan de hand van dit jaarloon wordt automatisch gekeken naar het bedrag onder en boven 400.000 euro en wordt het juiste percentage gebruikt om de vrije ruimte te bepalen.

Let op; wanneer je een geschat jaarloon invult, zal de bepaling van eindheffing op dit scherm op basis van dit gegeven worden getoond. Wil je in dat geval het daadwerkelijke jaarloon zien, kijk dan op het 'Werkkostenregeling' printoverzicht.

 

Deze vrije ruimte is zichtbaar in het blok met de titel 'WERKKOSTENREGELING BEREKENING'. Eventuele vergoedingen die zijn opgenomen in de WKR zullen in mindering worden gebracht op deze vrije ruimte.
Bij overschrijding van de vrije ruimte zal er een eindheffing berekend worden.

WERKKOSTENREGELING ONBELASTE VERGOEDINGEN
In dit gedeelte worden vergoedingen getoond die onder de WKR vallen. Het gaat hier om vergoedingen die binnen de werkgever worden toegepast en waarbij de optie 'Van invloed op' - WKR aangevinkt staat.
Hoe dit werkt lees je hier: Hoe voeg ik een vergoeding toe?

Het is ook mogelijk om het belaste deel van een Reiskostenvergoeding op te nemen in de WKR regeling.
Meer informatie vind je hier: Hoe neem ik reiskosten op in de WKR?

Wanneer er concern koppelingen zijn gemaakt worden de vergoedingen van de gekoppelde werkgevers ook in dit gedeelte getoond.

WERKKOSTENREGELING EXTRA VERGOEDINGEN
In dit gedeelte kun je extra WKR bedragen invoeren die niet aan specifieke werknemers zijn te koppelen of die buiten de salarisadministratie om worden verwerkt.
Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een personeelsfeest. De bedragen die je hier invoert zullen in mindering worden gebracht op de vrije ruimte.
WERKKOSTENREGELING BEREKENING
Hier zie je de huidige stand van zaken. Hoeveel jaarloon is er tot nu toe berekend, hoeveel vrije ruimte is er nog over, etc.
WERKKOSTENREGELING CONCERN KOPPELING
Je hebt de mogelijkheid om werkgevers te koppelen voor de Werkkostenregeling, de zogenaamde concernregeling. Klik op deze regel om een concernnaam in te vullen. Geef ook aan vanaf welk fiscaal jaar de regeling kan worden toegepast.
Zie hiervoor ook: Hoe verwerk ik een concernregeling?

 

Meer informatie over de voorwaarden voor het toepassen van de concernregeling vindt je op de website van de Belastingdienst.