Welke documenten kan ik toevoegen bij een werknemer?

Op werknemersniveau kunnen documenten toegevoegd worden via 'Personeelsgegevens' - Documenten.
Er zijn twee type documenten waar je bestanden kan toevoegen.
Legitimatie
 • Ga naar 'Personeelsgegevens'
 • Kies dan voor 'Documenten'
 • Klik op het plusje om een document toe te voegen
 • Hier kun je maximaal 3 documenten uploaden 

  Je kunt hier een kopie van het legitimatiebewijs toevoegen waarmee de identiteit van de werknemer is vastgesteld bij indiensttreding. (Deze moet bewaard worden.)
  Ook kan er een kopie van het rijbewijs toegevoegd worden.
  Daarnaast kun je eventueel nieuwere versies van het legitimatiebewijs toevoegen met een einddatum, in sommige branches kan dit gewenst zijn. 
Bijvoorbeeld wanneer uw werknemer een te werkstellingsvergunning heeft die gekoppeld is aan een verblijfsvergunning.
Documenten
 • Ga naar 'Personeelsgegevens'
 • Kies dan voor 'Documenten'
 • Klik op het plusje om een document toe te voegen
 • Hier kunnen maximaal 10 documenten naar keuze worden toegevoegd
Denk bijvoorbeeld aan contracten, een model opgaaf voor de loonheffingen, functioneringsverslagen etc.