Hoe werkt 'Signaleringen'?

Op werkgeverniveau kun je bij Bedrijfsgegevens - Signaleringen, verschillende onderdelen aanzetten waar je graag een melding op wil krijgen. Per onderdeel kun je naar wens een aantal dagen invoeren vanaf wanneer je de melding wilt krijgen, zoals bijvoorbeeld 14 dagen voor de verjaardag of 60 dagen voor een contractverlenging. 

De mogelijke standaard signaleringen zijn:
  • Verjaardag: Handig bij bijvoorbeeld werknemers die het minimumjeugdloon ontvangen.
  • Einddatum legitimatiebewijs: In sommige beroepsgroepen bewaart de werkgever kopieën van het huidige legitimatiebewijs (naast uiteraard de kopie van de legitimatie die bij indiensttreding gecontroleerd is). Maar dit is bijvoorbeeld ook handig bij werknemers die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben waaraan een tewerkstellingsvergunning is gekoppeld.
  • Dienstjaren: Voor bijvoorbeeld jubilea of uitkeringen gebaseerd op dienstjaren.
  • Einddatum contract: Zodat tijdig de intentie tot verlengen of beëindigen aangegeven kan worden.
  • Uiterste aangiftedatum loonaangifte: Zodat de aangifte tijdig ingezonden kan worden.