Hoe verwerk ik een vakbondscontributie?

Wanneer de werknemer de vakbondscontributie betaald, dan mag dit bedrag vaak op het brutoloon worden ingehouden.    
Voor een inhouding van de vakbondscontributie op het brutoloon van de werknemer kun je een belaste inhouding en een onbelaste vergoeding aanmaken in de werkgever en deze toewijzen aan de werknemer(s). De werknemer heeft dan een lager belastbaar loon, waardoor hij voordeel geniet. 


Als de werkgever de door de werknemer betaalde vakbondscontributie vergoedt dan maak je alleen een onbelaste vergoeding aan in de werkgever. En deze kun je toewijzen aan de werknemer(s). Bij het aanmaken van de vergoeding kun je de optie 'van invloed op werkkostenregeling' aanzetten op tabblad 'van invloed op' om de vergoeding op te nemen in de vrije ruimte. Een vergoeding kun je ook opnemen in de WKR, nadat de vergoeding is aangemaakt. Ga in de werkgever naar menu 'Verlonings instellingen' - 'Loonelementen'. Zet een vinkje in de kolom 'WKR' in de regel van de vergoeding. En sla de wijziging op.    

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.